Turisme
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ajuntament de Ferreries
LOGO
LOGO CALENDARI FISCAL Calendari fiscal PREVIST de pagament de tributs del 2021.
 

CALENDARI FISCAL 2021

LOGO CALENDARI FISCAL
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

Bonificació del 2%: Les persones que tenguin domiciliats els rebuts d'IVTM, gaudiran d'una bonificació d'un 2%, sempre que els rebuts siguin abonats en el moment que es presentin a cobrament.

• Data límit recollida domiciliacions: 05/02/2021
• Període voluntari de cobrança: del 22/02/2021 al 21/05/2021
• Domiciliats: 22/03/2021

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS

TERMINI PER SOL·LICITAR PAGAR IBI D’UN COP: FINS EL 31/03/2021

1A FRACCIÓ I PAGAMENT ÚNIC
• Data límit recollida domiciliacions: 31/03/2021
• Període voluntari de cobrança: del 15/04/2021 al 30/06/2021
• Domiciliats: 17/05/2021

2A FRACCIÓ
• Data límit recollida domiciliacions: 15/06/2021
• Període voluntari de cobrança: del 01/07/2021 al 15/09/2021
• Domiciliats: 08/08/2021

3A FRACCIÓ
• Data límit recollida domiciliacions: 03/09/2021
• Període voluntari de cobrança: del 16/09/2021 al 30/11/2021
• Domiciliats: 24/10/2021

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS
• Data límit recollida domiciliacions: 15/06/2021
• Període voluntari de cobrança: del 01/07/2021 al 15/09/2021
• Domiciliats: 08/08/2021

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES PADRÓ ANUAL
• Data límit recollida domiciliacions: 15/07/2021
• Període voluntari de cobrança: del 01/08/2021 al 15/10/2021
• Domiciliats: 15/09/2021

Escombraries, Vedats i Guals
• Data límit recollida domiciliacions: 15/07/2021
• Període voluntari de cobrança: del 01/08/2021 al 15/10/2021
• Domiciliats: 15/09/2021

Cementiri
• Data límit recollida domiciliacions: 15/07/2021
• Període voluntari de cobrança: del 09/08/2021 al 23/10/2021
• Domiciliats: 15/09/2021

TAXA PER SERVEI D’AIGUA I CLAVEGUERAM

4t trim/2020
• Data límit recollida domiciliacions: 01/02/2021
• Del 22/02/2021 al 21/04/2021
• Domiciliats: 08/03/2021

1r trim/2021
• Data límit recollida domiciliacions: 19/04/2021
• Del 01/05/2021 al 30/06/2021
• Domiciliats: 24/05/2021

2n trim/2021
• Data límit recollida domiciliacions: 19/07/2021
• Del 09/08/2021 al 08/10/2021
• Domiciliats: 24/08/2021

3r trim/2021
• Data límit recollida domiciliacions: 19/10/2021
• Del 15/11/2021 al 14/01/2022
• Domiciliats: 24/11/2021
 
Compartir
Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Carpeta Ciutadana
Certificat de resident
Casal de Joves
Transport públic
Web Turisme Menorca
Centre de Salut