Poble
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ajuntament de Ferreries
AJUDES AL LLOGUER 2020 GOVERN ILLES BALEARS Sol·licituds fins al 31 de juliol
 

AJUDES AL LLOGUER 2020 GOVERN ILLES BALEARS

AJUDES AL LLOGUER 2020 GOVERN ILLES BALEARS AJUDES DE L'ANY 2020 PER Al LLOGUER D'HABITATGE

Ja estan disponibles les ajudes al lloguer per a l'any 2020. Pots consultar el document complet de les bases de la convocatòria en el següent enllaç: https://www.caib.es/eboibfront/ca/2020/11198/634629/resolucio-del-conseller-de-mobilitat-i-habitatge-p

REQUISITS DELS BENEFICIARIS:

Poden beneficiar-se de les ajudes les persones majors d'edat, residents a les Illes Balears que compleixin els requisits generals de les bases reguladores i els requisits següents:

1. Que siguin titulars en qualitat d'inquilins d'un contracte de lloguer 'habitatge en l'àmbit territorial de les Illes Balears, d'una durada mínima d'1 any.
2. Que la renda màxima mensual de l'habitatge llogat no superi els 900 € ensuals.
3. Que estiguin al corrent del pagament de les rendes del contracte de lloguer, en el moment de la presentació de la sol·licitud d'ajuda.
4. Totes les persones que resideixin de manera habitual i permanent a habitatge han de tenir la nacionalitat espanyola o la residència legal a Espanya.
 
Compartir
Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
El Poble
Carpeta Ciutadana
Certificat de resident
Casal de Joves
Punt d'informació juvenil
Allotjaments
Transport públic
Web Turisme Menorca
Centre de Salut