Poble
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ajuntament de Ferreries

NOUS TERMINIS PRESENTACIÓ OBRES I/O TREBALLS A CONCURSOS (terminis suspesos per la COVID-19)

S'informa que s'han fixat nous terminis per a la presentació d'obres o treballs per acollir-se a les convocatòries dels premis i/o concursos següents:

- XXXIII Concurs de dibuix per il·lustrar el programa de festes de Sant Bartomeu 2020.
Nou termini: fins a les 20 hores de dia 30 de juny de 2020, a la Biblioteca pública municipal.
També s'ha resolt modificar la forma de presentació de les obres de la categoria A, que serà de forma individual en comptes de per cursos.

- XXXIII Concurs de fotografia per il·lustrar el programa de festes de Sant Bartomeu 2020.
Nou termini: fins a les 20 hores de dia 30 de juny de 2020, a les oficines municipals (Cultura).

- XXXIX Concurs Literari Francesc d'Albranca.
Nou termini: fins a les 20 hores de dia 30 de juny de 2020, a la Biblioteca pública municipal.
També s'ha resolt modificar la forma de presentació dels treballs de les categories A, B i C, que serà de forma individual en comptes de per cursos.
(5 còpies, en suport paper. No cal en suport electrònic)

Per als següents premis i/o concursos, es mantenen els terminis inicials de les respectives convocatòries:

- XLI Premi Sant Bartomeu de Pintura 2020.
Termini i lloc de presentació d'obres: a partir del dia 13 de juliol i fins a les 13.00 hores de dia 7 d’agost de 2020 (oficina Cultura).

- Premi d'Investigació sobre Ferreries, bienni 2020-2021.
Termini i lloc de presentació de treballs: Secretaria de l'Ajuntament de Ferreries, a mà o per correu, abans de les 13.00 hores del 30 de juny de 2021

Per a més informació, podeu consultar el tauler d'anuncis o aquesta pàgina web, on trobareu les bases respectives.
 
Compartir
Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
El Poble
Carpeta Ciutadana
Certificat de resident
Casal de Joves
Punt d'informació juvenil
Allotjaments
Transport públic
Web Turisme Menorca
Centre de Salut