Poble
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ajuntament de Ferreries

Notícies

 
Es comunica que dia 25 de juliol de 2019 acabará el termini d'inscripció per instal·lar casetes de fira, atraccións o llocs de venda ambulant durant les festes de San Bartomeu-2019

En voluntària, de l'1 de juny al 31 de juliol de 2019.

Domiciliacions, el 24 de juny de 2019
 
logo info tributaria
En voluntària, del 08 d’octubre de 2018 al 07 de desembre de 2018.

Domiciliacions, l’11 d’octubre de 2018
 
LOGO INFO TRIBUTARIA
Es fan públiques les dades en què podran satisfer els rebuts d'aigua del 1T-2016, així com les dates del càrrec de la domiciliació.
 
LOGO INFO TRIBUTARIA Es fan públiques les dates en què es podrà satisfer cadascuna de les 3 fraccions aprovades així com les dates del càrrec de la domiciliació.
 
El programa està dirigit a persones aturades de llarga durada.

L’Ajuntament gestionarà durant el pròxim mig any un projecte laboral que permetrà contractar deu persones aturades de llarga durada i donar-los formació amb un pressupost de 103.867,50 euros.
 


- En voluntària, del 22 de febrer al 21 d’abril de 2016.
- Domiciliacions el 21 de març 2016.
- En executiva, a partir del 22 d’abril de 2016.
 
Feim públic que mitjançant la Resolució d'Alcaldia núm. 43/2016, de dia 11/2/2016, es van aprovar les bases per a la provisió, amb caràcter interí, del lloc de secretaria, categoria d'entrada, de l'Ajuntament de Ferreries, mitjançant concurs de mèrits.

Les persones interessades poden recollir les bases de la convocatòria i l'imprès de sol·licitud a les oficines municipals o bé de la plana web municipal www. ajferreries.org.

El termini de presentació d'instàncies en el registre general de l'Ajuntament o en la forma que determina l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú, finalitza dia 25 de febrer a les 13,30 hores.
ImatgeEn voluntària, de l'1 de febrer al 31 de març de 2016.
Domiciliacions, el 2 de març de 2016
En executiva, a partir de l’1 d’abril de 2016 amb el corresponent recàrrec de constrenyiment sobre l'import principal.
 
S'ha publicat el calendari fiscal corresponent a l'exercici 2016

Feu clic damunt el títol per consultar-ho o aneu a POBLE --> HISENDA --> CALENDARI FISCAL.
 
Imatge


* En voluntària, de l’1 de novembre al 31 de desembre de 2015.
* Domiciliacions, l’1 de desembre de 2015
* En executiva, a partir de l’1 de gener de 2016
 
Imatge
• Període voluntari de cobrança: del 13/08/2015 al 12/10/2015
• Domiciliats: 14/09/2015
•Transcorregut el termini d’ingrés, els deutes seran exigibles pel procediment de constrenyiment.
 
Imatge


En voluntària, de l’1 d’agost al 30 de setembre de 2015.

Domiciliacions, l’1 de setembre de 2015

En executiva, a partir de l’1 d’octubre de 2015 amb el corresponent recàrrec de constrenyiment sobre l'import principal.
 
LOGO INFO TRIBUTARIA
• En voluntària, del 13 de juliol al 12 de setembre de 2015
• Domiciliacions el 13 d’agost de 2015
• En executiva, a partir del 13 de setembre de 2015 amb el corresponent recàrrec de constrenyiment sobre l'import principal
 
ImatgeARBRITIS 2015
- Escombraries i tractament
- Cementiri
- Entrada de vehicles
- Vedats de caça

- en voluntària del 13 de juliol al 12 de setembre de 2015, ambdós inclosos.
- en executiva a partir del 13 de setembre de 2015
- Domiciliacions es carregaran el 13 d'agost de 2015.
 

2A FRACCIÓ
• Període voluntari de cobrança: del 13/06/2015 al 12/08/2015
• Domiciliats: 13/07/2015

3A FRACCIÓ
• Data límit recollida domiciliacions: 31/07/2015
• Període voluntari de cobrança: del 13/08/2015 al 12/10/2015
• Domiciliats: 14/09/2015
 

En voluntària, de l’13 de juny al 12 d’agost de 2015.
Domiciliacions, l’13 de juliol de 2015
En executiva, a partir del 13 d’agost de 2014 amb el corresponent recàrrec de constrenyiment sobre l'import principal.
 
INFO TRIBUTARIA
En voluntària, de l’1 de maig al 30 de juny de 2015.

Domiciliacions, l’1 de juny de 2015

En executiva, a partir de l’1 de juliol de 2015 amb el corresponent recàrrec de constrenyiment sobre l'import principal.
 

- Període voluntari de cobrança: del 13/04/2015 al 12/06/2015
- Data límit recollida domiciliacions: 31/03/2015
- Càrrec domiciliats: 13/05/2015
- Transcorregut el termini d’ingrés, els deutes seran exigibles pel procediment de constrenyiment
 

S'ha obert el termini per a sol·licitar el pagament únic d'IBI 2015. Podeu lliurar la instància fins el 31/03/2015
 

• En voluntària, del 16 de febrer al 15 d’abril de 2015.
• Domiciliacions el 15 de març 2015.
• En executiva, a partir del 16 d’abril de 2015 amb el corresponent recàrrec de constrenyiment sobre l'import principal.
 
LOGO INFORMACIÓ TRIBUTARIA
En voluntària, del 2 de febrer a l’1 d’abril de 2015.
Domiciliacions, l’1 de març de 2015
En executiva, a partir de l’2 d’abril de 2015
 
logo ivtm Es comunica que les persones que tenguin domiciliats els rebuts de l'IVTM, gaudiran d'una bonificació d'un 2%, sempre que els rebuts siguin abonats en el moment que es presentin a cobrament

La data límit recollida domiciliacions és el 06/02/2015
 
LOGO INFORMACIÓ TRIBUTARIA
.- En voluntària, de l’1 de novembre al 31 de desembre de 2014.
.- Domiciliacions, l’1 de desembre de 2014
.- En executiva, a partir de l’1 de gener de 2015