Turisme
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ajuntament de Ferreries
LOGO

Agenda Local 21     

                  

En aquest apartat trobaràs tota la informació relacionada amb la Agenda Local 21

 

  • Què és l'Agenda Local 21?

L’Agenda 21 Local és un procés de millora permanent, que parteix de les oportunitats de desenvolupament locals, fomenta la participació ciutadana i pretén arribar a la justícia social i l’equitat en el municipi. És un instrument de gestió municipal integral que aplica el criteri de desenvolupament sostenible.


Entenem per desenvolupament sostenible aquell que garanteix la satisfacció de les necessitats locals del present sense hipotecar la capacitat de desenvolupament d’altres àrees d’actuació i/ o de futures generacions. Al desenvolupament sostenible s’hi arriba mitjançant un procés de treball planificat que implica i beneficia a tots.

El primer pas que han de donar les entitats locals per inicial l’Agenda Local 21 és adherir-se als Compromisos d’Aalborg+10, que comprometen a les autoritats locals a preparar plans d’acció locals per fomentar la sostenibilitat, així com definir sistemes i processos de seguiment i informació sobre els progressos realitzats en aquest sentit.

Els plans d’acció ambientals municipals s’han de redactar a partir d’una auditoria i diagnosi ambiental i han d’estar oberts a la participació ciutadana.

En tot el procés els ciutadans/es del municipi han de sentir-se partícips del procés d’Agenda Local 21 i del Pla d’acció ambiental.

Els beneficis generals de la participació en un procés d'Agenda 21 Local són:

- Implicació de la població.
- Democratització i transparència de la gestió municipal optimitzant els procediments de participació ciutadana.
- Integració de les polítiques municipals.
- Millora de la imatge pública del municipi.
- Avançar-se a l'aparició de conflictes socials i problemes ambientals.


 

  • Agenda Local 21 a Ferreries

L'any 2001, els vuit municipis de Menorca, amb el suport del Consell Insular de Menorca, van inciar el procés de les Agendes Locals 21, signant els Compromisos d'Aalborg.

Durant el 2002 i 2003, diferents empreses consultores van elaborar les auditories i diagnòsis ambientalts de cada municipi, i es van redactar els Plans d'Acció Ambientals Municipals (PAAMs). El 2004, aquests PAAMs van ser aprovats pels respectius Plens Municipals i van ser validats pel Comitè Insular d'Agenda Local 21 i ratificats per la Comissió Balear de Medi Ambient.


 

Des de 2005, un cop formats els tallers de participació ciutadana, els diferents ajuntaments han anat executant els projectes del PAAM. El 2007 es va decidir de manera conjunta entre tots els ajuntaments i el Consell Insular iniciar la revisió dels PAAMs i adherir-se als Compromisos d'Aalborg+10.

El maig de 2009, la Comissió Balear de Medi Ambient va ratificar els nous PAAM de Ciutadella, Ferreries, Es Migjorn Gran, Es Mercadal, Sant Lluís, Es Castell i Maó. Pel que fa a Alaior, la ratificació es va realitzar el maig de 2010.

 


  • Activitats destacades

Ferreries Floreix

Recuperació del Camí d'en Kane

Convocatòries i actes

Premis AL21

AL21 al carrer
 

 


Compartir
Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Carpeta Ciutadana
Certificat de resident
Casal de Joves
Transport públic
Web Turisme Menorca
Centre de Salut