Turisme
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ajuntament de Ferreries
LOGO

Reglaments municipals

Reglament de funcionament de  la Residència Geriàtrica

Descripció: Reglament de funcionament del Centre Residencial i Centre de Dia de Ferreries per a les persones majors.
Aprovat definitivament, publicat en el BOIB 56 de data 29/04/2021

Reglament de funcionament intern de l'escola infantil Ses Oronelles de FerreriesDescripció: Aquest reglament s'estableix a l'empara del que disposa la legislació de règim local en exercici de la seva potestat d'autoorganització amb la finalitat de regular el règim de funcionament de l'escola infantil de Ferreries, que té com a objectiu dodtar  el municipi d'un servei que permeti atendre els infants de 0 a 3 anys i les seves famílies.
Aprovat definitivament, publicat en el BOIB núm. 145 de data 23/10/2021

Reglament d'ús de la llengua catalana a l’Ajuntament de Ferreries Descripció: Reglament de l’ús de la llengua catalana a l'Ajuntament de Ferreries.
Afegit el: 07-04-2006

Reglament del Consell Municipal de Turisme Descripció: Reglament regulador del consell municipal de turisme.
Afegit el: 05-01-2006

Protocols de les festes patronals de Sant Bartomeu Descripció: Unificació dels protocols, del reglament, dels requisits i de les normes de comportament.
Aprovat definitivament per acord de Ple de 26/09/2013 (BOIB núm. 146, 24/10/2013)

Reglament de l'activitat de voluntariat Descripció: Reglament regulador de l'activitat de voluntariat.
Afegit el: 13-07-2004

Reglament i Estatuts de l'Agrupació Local de Voluntaris de Protecció Civil de Ferreries Descripció: Estatuts i Reglament regulador de l'Agrupació Local de Voluntaris de Protecció Civil.
Afegit el: 13-07-2004

Reglament dels estatuts de la Junta de Festes de Sant Bartomeu Descripció: Reglament regulador de la Junta de Festes de Sant Bartomeu.
Afegit el: 13-07-2004

Reglament del registre d'estudiants a fora de Menorca Descripció: Reglament municipal regulador del registre d'estudiants a fora de Menorca.
Afegit el: 13-07-2004

Reglament del Consell Municipal d'Esports
Descripció: Reglament regulador del Consell Municipal d'Esports.
Afegit el: 13-07-2004

Reglament del Consell Escolar Municipal Descripció: Reglament regulador del Consell Escolar Municipal.
Modificat: : Ple 24-09-2015 (publicat  en el BOIB 67 de dia 28-05-2016)

Reglament del Consell Municipal de Cultura Descripció: Reglament regulador del Consell Municipal de Cultura.
Afegit el: 13-07-2004

Reglament del Consell d'Acció Social Descripció: Reglament regulador del Consell d'Acció Social.
Afegit el: 13-07-2004

Reglament del servei municipal d'abastament d'aigua de Ferreries Descripció: Reglament relatiu a l'abastament municipal d'aigua.
Afegit el: 13-07-2004

Reglament municipal del servei de transport urbà de viatgers en automòbils lleugers amb conductor Descripció: L’objecte d’aquest reglament consisteix en la regulació, amb caràcter general, del servei de transport urbà de viatgers en automòbils lleugers amb conductor (taxi), en el terme municipal de Ferreries.
Afegit el: 13-07-2004

Reglament d'honors i distincions
 Descripció: El present  Reglament té per objecte regular el règim jurídic i el procediment general d'actuació de l'Ajuntament de Ferreries en relació amb els honors i distincions per premiar mereixements especials, beneficis senyalats o serveis extraordinaris.

Aprovat per el Ple de dia 29/1/2015 (publicat en el BOIB de dia 16/5/2015)


Reglament intern del Casal de Joves de Ferreries
Descripció: El present reglament és regular el funcionament del Casal de Joves de Ferreries.
El Casal de joves és un equipament municipal que té per objectiu oferir un espai on el jovent pugui desenvolupar-hi activitats cíviques, culturals, socials, d'informació i de lleure.

Aprovat per el Ple de 26/01/2017 (publicat en el BOIB núm. 54 de 6/5/2017)


Reglament intern del Comité de Seguretat i Salut laboral de l'Ajuntament de Ferreries
Descripció: El comité de Seguretat i Salut és un òrgan paritari col·legiat de participació destinat a la consulta regular i periòdica de les actuacions de l'Ajuntament en matèria de prevenció de riscos laborals.
Aprovat per el Ple de 19/12/2018 (publicat en el BOIB núm. 121 de 03/09/2019) 
Compartir
Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Carpeta Ciutadana
Certificat de resident
Casal de Joves
Transport públic
Web Turisme Menorca
Centre de Salut