Turisme
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ajuntament de Ferreries
LOGO

Ajuts i subvencions

  Ajuts i subvencions IDI. Consulta els ajuts estatals, autonòmics i locals al web de l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears.

  KIT DIGITAL. Ajudes destinades a la millora i implementació de solucions digitals per a petites empreses, microempreses i autònoms a través d'uns bons enfocats a la millora de la productivitat gràcies a les solucions de transformació digital.
  Els bons podran ser gastats en la millora de la pàgina web, comerç electrònic, gestió de xarxes socials, factura electrònica o ciberseguretat en línia entre d'altres.
  Requisits per accedir als bons són:
  Microempresa, petita empresa o autònom/a.
  Complir amb els límits financers i efectius que defineixen les categories d'empresa.
  Estar en situació d'alta i disposar de l'antiguitat mínima que s'estableix en la convocatòria.
  No tenir la consideració d'empresa en crisis.
  Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la seguretat social.
  No estar subjecte a una ordre de recuperació pendent de la Unió Europea en la qual s'ha declarat il·legal i incompatible amb el mercat comú.
  No incórrer en cap de les prohibicions contingudes en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
  No superar el límit d'ajudes minimis.
  Els imports podran oscil·lar entre els 2.000 € i els 12.000 € depenent de la mida de l'empresa, i també depenent de la categoria de la solució digital que es vulgui implementar.

   
Programa PREE 5000. Incentius per a la realització d'actuacions de rehabilitació energètica a edificis existents a municipis de repte demogràfic: Illes Balears. Informació sobre la convocatòria en aquest enllaç.

Actuació 1: millora de l'envoltant tèrmica
Actuació 2: millora de l'eficiència energètica i ús d'energies renovables a les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, refrigeració, ventilació i aigua calenta sanitària. Això comprèn:
Actuació 2.1: substitució d'energia convencional per energia solar tèrmica
Actuació 2.2: substitució d'energia convencional per geotèrmica
Actuació 2.3: substitució d'energia convencional per biomassa a instal·lacions tèrmiques
Actuació 2.4: millora de l'eficiència dels subsistemes de generació no inclosos a les actuacions anteriors
Actuació 2.5: millora de l'eficiència energètica dels subsistemes de distribució, regulació, control i emissió de les instal·lacions tèrmiques.Convocatòria de subvencions per al foment de sistemes térmics renovables al sector residencial (UE Fondos Next Generation).

AJUDES ENDESA, dirigides a autònoms, microempreses i PIMES
. Iniciatives:
DIGITALITZACIÓ I MICROCRÉDITS PER A PIMES. Microcrèdits socials i acompanyament per fer diagnòstic digital de l'empresa, així com un pla d'acció per a la seva modernització. Contacte: info@youthbusiness.es .
ASSESSORAMENT A PIMES. Ajudar de forma gratuïta a empreses a superar l’impacte causat per la pandèmia a través d’un servei d’assessorament personalitzat de 60h realitzat per experts professionals sèniors. Requisits:
 • Entre 30 i 250 treballadors.
 • Volum de facturació inferior a 50 milions d’euros
 • Afectats per la situació derivada de la Covid-19

SUBVENCIONS NextG PER A INSTAL·LACIONS D'AUTOCONSUM EN EL SECTOR SERVEIS I ALTRES SECTORS PRODUCTIUS. Es concedirà l'ajut per ordre d'entrada de sol·licituds. A partir del 20 de setembre. 
PERÍODE DE SOL·LICITUD OBERT.

Nous ajuts per a la minimització de la contaminació de l’aigua mitjançant la construcció de filtres verds.  PERÍODE DE SOL·LICITUD TANCAT. 

Ajuts per a projectes d'internacionalització

Subvenció del 50% dels costs produïts en el marc del projecte d’internacionalització. Amb un màxim de 20.000 euros per a projectes d’empreses. I un màxim de 25.000 euros per projectes d’associacions i clústers.
Beneficiaris: empreses, associacions i clústers de les Illes afectades per la COVID-19.
PERÍODE DE SOL·LICITUD TANCAT. 
 
Bases i convocatòria que regeixen la concessió d'ajudes econòmiques per fomentar la reactivació del desenvolupament econòmic local i la promoció turística del municipi de Ferreries per a minimitzar l'impacte de la crisi econòmica provocada per la COVID-19  PERÍODE DE SOL·LICITUD TANCAT. 

Ajuts del Consell Insular de Menorca pel foment de l'ús del català en el sector empresarial, associatiu i esportiu.   Resolució.
PERÍODE DE SOL·LICITUD TANCAT. 


Ajuts energies renovables.


1. Convocatòria de subvencions per a instal·lacions fotovoltaiques i microeòliques adreçada a particulars, entitats sense ànim de lucre, petites i mitjanes empreses i associacions empresarials (Programa Operatiu FEDER 2021-2027).

2. Convocatòria pública de subvencions per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents (Programa PREE).

3. Convocatòria de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES II).

Formulari ajuda i assessorament

 

 

 

Compartir
Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Carpeta Ciutadana
Certificat de resident
Casal de Joves
Transport públic
Web Turisme Menorca
Centre de Salut